Župni listić br.6 (A) godina XII.

ŽUPNI LISTIĆ br.6, l.g. A, g.XIII, od 19.11. - 03.12.2017.

19. studenoga - TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU (A)

Sveti Andrija, kao i brat mu Šimun Petar, bijaše ribar na Genezaretskom jezeru u Kafarnaumu, kamo obojica dođoše iz rodne Betsaide. U apostolskom zboru ribari bijahu u većini, iako su bili prisutni i zemljoradnici kao sv. Jakov Mlađi i brat mu Juda Tadej, te trgovac i bankar, carinik Matej. Prvi koji je od dvanaestorice pošao za Isusom bijaše baš Andrija, zato je on i nazvan “prvopozvani”. Uz njega je bio i sveti Ivan Evanđelist. Oni su bili najprije učenici Ivana Krstitelja koji je propovijedao skori dolazak Mesije. Kad je na Jordanu upro prstom na njega, Andrija i Ivan, kao pravi idealisti, približiše se k Isusu u jednostavnosti srca, onako spontano, a on ih je tako i prihvatio. Bili su to iskreni i pošteni ljudi koji su željeli živjeti za nešto više i zato već nekako skloni da prihvate i slijede Isusa. Andrija je k Isusu brzo doveo i svoga brata Šimuna, zato ga evanđelisti Matej i Luka u apostolskom zboru stavljaju odmah iza Šimuna Petra. Za Andrijinu mučeničku smrt na takozvanom Andrijinu križu u obliku slova X znamo jedino iz jednog spisa, zvana Passio, u kojem je opisano apostolovo mučeništvo. Predaja veli da je bio raspet u Ahaji u gradu Patrasu, odakle su mu relikvije prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi u Italiju. Svečeva glava bila je god. 1462. prenesena u Rim, a vratio ju je natrag grčkim pravoslavnim vjernicima papa Pavao VI. Spominjemo kao naročito pouzdan povijesni podatak da se blagdan sv. Andrije slavio 30. studenoga već u doba sv. Grgura Nazianskoga, dakle, u drugoj polovici IV. stoljeća.

Molitva sv. Andriji Brate Šimuna Petra, čuo si Ivana Krstitelja kako kaže„Evo Jaganjca Božjega“ i odlučio si slijediti Isusa. Napuštajući svoju mrežu, postao si ribarom duša. Ljubitelju raspetog Krista, i ti si bio raspet kao On. Uči nas živjeti i trpjeti za Njega i zadobiti mnoge duše za Krista. Amen."

(izvor: bitno.net)"

SVETE MISE KROZ TJEDAN

- P O N E D J E L J A K 20. studeni 2017. Nema mise, U T O R A K 21. studeni 2017. 19:00h, S R I J E D A 22. studeni 2017. 9:00h, Č E T V R T A K 23. studeni 2017. 19:00h + Marko Gaši, P E T A K 24. studeni 2017. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 25. studeni 2017. 19:00h + Ptičar Katarina, Marija i Andrija, N E D J E LJ A 26. studeni 2017. 08:00h + Antun Filić 09:00h Prgomelje: + Škreblin Ivan Marija 10:00h Predavac: Za zdravlje Kriste Tomića i + ob 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

- P O N E D J E L J A K 27. studeni 2017. Nema mise, U T O R A K 28. studeni 2017. 19:00h + Mijo Tandara, S R I J E D A 29. studeni 2017. 19:00h + Mijo, Ruža Lukač, Ivan Damjanović, Č E T V R T A K 30. studeni 2017. 19:00h + Andrija i Ana Dominković; Antun Filić, P E T A K 01. prosinca 2017. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 02. prosinca 2017. 19:00h, N E D J E LJ A 03. prosinca 2017. 06:00h + Pero Rožić 09:00h Prgomelje: + Matak Kata i Stjepan 10:00h Predavac: Petar Kristić, Petra, Vjekoslav i Tereza; Diebalo Ivka, Mirko i Mijo, Marica Šivalec 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

ČITAČI NA MISNIM SLAVLJIMA

26.11. - (8:00 h) Marija Perić, Matea Lučić

(11:00 h) Ivica Tanjić, Željka Mikuljan

03.12. - (8:00 h) Marija Jurić, Zdenka Štogl

(11:00 h) Mario Nikolić, Željka Mikuljan

{/slides=KRAJ}