Župni listić br.19 (B) godina XIV.

p>

ŽUPNI LISTIĆ br.19 (B), g.XIV, od 20.5. - 03.6.2018.

20. svibnja - PEDESETNICA - DUHOVI

Molitva za sedam darova Duha Svetog Gospodine, Bože moj, Ti svojim Duhom proničeš sve, pa i dubine moga srca. Daruj mi mudrost da Tvoju Riječ mogu primiti u svakodnevnom životu, razum da spoznam Tvoj put, da te uvijek mogu slijediti. Daj mi znanje da uvijek tražim ono što je gore, da ne potratim svoj život tražeći samo ono što je svjetsko. Ispuni moj um darom savjeta da pronađem istinu koju ću darivati drugima, ispuni me pobožnošću da Te ljubim, moj Bože, svim svojim srcem i da Ti se klanjam u Duhu i Istini. Daj mi jakosti da stojim čvrsto i hrabro kad dođu đavolski napadi svijeta i tijela. Na kraju, obdari me i strahom Božjim da nikada ne odem od Tebe, već da Ti ostanem blizu uvijek, u vrijeme radosti i u vrijeme tuge. Uvijek i u svemu daruj mi svoje misli, Spasitelju, da mogu kročiti prema Tvome kraljevstvu čineći Tvoju svetu volju. Amen.

SVETE MISE KROZ TJEDAN

- P O N E D J E L J A K 21. svibnja 2018. 19:00h, U T O R A K 22. svibnja 2018. 19:00h, S R I J E D A 23. svibnja 2018. 19:00h + Dragica Ilijev, Č E T V R T A K 24. svibnja 2018. 19:00h, P E T A K 25. svibnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 26. svibnja 2018. 19:00h + Na nakane, N E D J E LJ A – P R E S V E T O T R O J S T V O 27. svibnja 2018. 08:00h + Vladimir Klimek 11:00h SVEČANA SVETA MISA - PROŠTENJE,

-P O N E D J E L J A K 28. svibnja 2018. 19:00h, U T O R A K 29. svibnja 2018. 19:00h, S R I J E D A 30. svibnja 2018. 19:00h + Nikola Gajšek, Č E T V R T A K 31. svibnja 2018. 08:00h + Andrija i Ana Dominković 09:00h Prgomelje: + ob. Gaudeni i Novoselac 10:00h Predavac: + ob. Kristić 11:00h + Božika Jozić, P E T A K 01. lipnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 02. lipnja 2018. 17:00h Slavlje svete Potvrde, N E D J E LJ A 03. lipnja 2018. 08:00h + ob. Čelebija Šimo i Ana 09:00h Prgomelje: + ob.Išek i Budanec 10:00h Predavac: + Za zdravlje jednog mladića 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

ČITAČI NA MISNIM SLAVLJIMA

27.5. - (8:00 h) Marija Perić, Matea Lučić, (11:00 h) Ivan Prskalo, Ivica Faletar

03.6. - (8:00 h) Davorka Jug, Darko Bengez, (11:00 h) Ankica Rožić, Alan Nikolić Šipek

{/slides=KRAJ}