Župni listić br.10 (B) godina XIV.

ŽUPNI LISTIĆ br.10 (B), g.XIV, od 14. - 28.01.2018.

14. siječnja - DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Ne otkupljuje moć, nego ljubav! To je znak Božji: On sam je ljubav. Koliko puta smo htjeli da se Bog pokaže snažnijim, da jako udari, pobijedi zlo i stvori bolji svijet. Sve se ideologije moći opravdavaju upravo na taj način, opravdavaju uništenje onoga što bi se usprotivilo napretku i oslobođenju čovjea. Mi trpimo zbog Božjeg strpljenja. A opet svima nam je potrebno njegovo strpljenje, Bog, koji je postao jaganjac, kaže nam da je svijet spašen raspelom, a ne po onima koiji razapinju. Svijet je otkupljen strpljivošću Božjom, a razara se nestrpljivošću ljudi. Benedikt XVI

SVETE MISE KROZ TJEDAN

- P O N E D J E L J A K 15. siječnja 2018. Nema mise, U T O R A K 16. siječnja 2018. 19:00h + Marija Slezaček, Ivo i Kata i roditelji, S R I J E D A 17. siječnja 2018. 9:00h, Č E T V R T A K 18. siječnja 2018. 19:00h + Bariša Prskalo, P E T A K 19. siječnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 20. siječnja 2018. 19:00h + na nakanu, N E D J E LJ A 21. siječnja 2018. 08:00h Na nakanu 09:00h Prgomelje: + Barulek Milan i Marija 10:00h Predavac: + na nakanu 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE,

-P O N E D J E L J A K 22. siječnja 2018. Nema mise, U T O R A K 23. siječnja 2018. 19:00h, S R I J E D A 24. siječnja 2018. 9:00h, Č E T V R T A K 25. siječnja 2018. 19:00h, P E T A K 26. siječnja 2018. 19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE, S U B O T A 27. siječnja 2018. 19:00h + Kocijan Ana i Franjo, N E D J E LJ A 28. siječnja 2018. 08:00h + ob. Zelčić 09:00h Prgomelje: + Nikola Pokopac, Mirko i Anka, Marija Štrok 10:00h Predavac: + Rado, Marija i ob. Šilarić 11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

ČITAČI NA MISNIM SLAVLJIMA

21.01. - (8:00 h) Jela Prskalo, Marija Stapić, (11:00 h) Ana Prskalo, Darko Bengez

28.01. - (8:00 h) Ana Džolan, Marija Perić, (11:00 h) Ivica Faletar, Mario Nikolić

{/slides=KRAJ}