Župni listić br.17 (A) godina XII.

Stranica 1

 

ŽUPA  PRESVETOG  TROJSTVA

R O V I Š Ć E


 

  RASPORED SVETIH MISA :

 

  BLAGDANOM I RADNIM DANOM

  Utorak, Četvrtak, Petak i Subota u 19:00 h

 

  Srijeda u 9:00 h

 

  SVETKOVINOM u 08:00 i 19:00 h 

 

  NEDJELJOM

  8:00, 9:30 i 11:00 h

 

16. srpnja

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

Informativni


 Ž  U  P  N  I     L  I  S  T  I  Ć

 

 broj 17, godina XII.

liturgijska godina A

16.7. - 30.7.2017.

 

www.zupa-rovisce.com

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:

UTORAK, ČETVRTAK I PETAK: 17:30 - 18:30 sati

SRIJEDA: 10:00 - 11:00 sati

Privremeni upravitelj župe vlč Mihill Gojani dostupan je na broj mobitela

099/3654-570

 

Prispodoba o sijaču

(Evanđelje po Mateju 13)


Tako se ispunja Izaijino proročanstvo:"Slušat ćete moje riječi, ali ih nećete razumjeti; gledat ćete moja djela, ali nećete dokučiti njihova značenja. Jer srca su se ovoga naroda usalila, uši njihove ne čuju, a oči su zatvorili - tako njihove oči ne vide i njihove uši ne čuju, a srca im ne mogu razumjeti. Zato se ne mogu obratiti k meni da ih iscijelim.' Ali blago vašim očima zato što vide i blago vašim ušima zato što slušaju. Zaista vam kažem, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti to što vi gledate, ali nisu vidjeli; željeli su čuti to što vi slušate, ali nisu čuli. Da vam objasnim priču o sijaču.Svakomu tko čuje riječ o kraljevstvu, a ne razumije ju, dođe Zli i otme mu ono što mu je u srcu posijano. To je sjeme zasijano pokraj puta. Kamenito tlo oni su koju čuju Riječ i odmah ju radosno prihvate, ali nemaju duboka korijena i nestalni su. Čim ih zbog Riječi snađe nevolja ili progonstvo, pokolebaju se vjeri. U trnje zasijano sjeme su oni koji čuju Riječ, ali ju životne brige i zavodljivost bogatstva uguše u njima te ona ne donese roda. Dobro tlo je srce čovjeka koji čuje Riječ i razumije ju te ona donese rod - stostruko, šezdeseterostruko ili trideseterostruko veći od posijanoga.'


 

Stranica 2 - OBAVIJESTI ZA ŽIVOT ŽUPNE ZAJEDNICE....

 

  Sve ostale obavijesti o životu naše župne zajednice

 možete pronaći na oglasnoj ploči na ulazu u župnu crkvu.

 

 

 

Stranica 3 - MISNE NAKANE


P O N E D J E L J A K

17. srpnja 2017.
Nema mise

 

U T O R A K

 18. srpnja 2017.
Nema mise

 

S R I J E D A
19. srpnja 2017.
Nema mise  


 Č E T V R T A K

20. srpnja 2017.

Nema Mise

 

P E T A K

21. srpnja 2017.
19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE

 

S U B O T A

22. srpnja 2017.
19:00h  

N E D J E LJ A

23. srpnja 2017.
08:00h

09:00h Prgomelje: + Bugarinović Milan i Luka

 10:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

 11:00h – Proštenje u Žabjaku

    

P O N E D J E L J A K

24. srpnja 2017.
Nema mise

 

U T O R A K

25. srpnja 2017.
Nema mise

S R I J E D A

26. srpnja 2017.
Nema mise


Č E T V R T A K

27. srpnja 2017.
Nema mise

 

 P E T A K

28. srpnja 2017.
19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE


S U B O T A

29. srpnja 2017.

19:00h


N E D J E LJ A

30. srpnja 2017.
08:00h

09:00h Predavac: + Božo, Izidor i Anđelina Jozić

 

10:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

 

 

Stranica 4 - RASPORED ČITANJA NA MISNIM SLAVLJIMA

 

 

Datum

 08:00 sati 11:00 sati

23.7.

 Jela Prskalo  Ana Prskalo
   Davorka Jug  Pavo Vladić
16.7.  Matea Lučić  Ivica Tanjić
   Vlasta Flinta  Mario Nikolić


U slučaju spriječenosti, molimo pronađite si zamjenu.

Hvala što svoj glas stavljate u službu Božje Riječi!

 

.