Župni listić br.22 (A) godina XII.

Stranica 1

 

ŽUPA  PRESVETOG  TROJSTVA

R O V I Š Ć E


 

  RASPORED SVETIH MISA :

 

  BLAGDANOM I RADNIM DANOM

  Utorak, Četvrtak, Petak i Subota u 19:00 h

 

  Srijeda u 9:00 h

 

  SVETKOVINOM u 08:00 i 19:00 h 

 

  NEDJELJOM

  8:00, 9:30 i 11:00 h

 

24. rujna

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU 

Informativni


 Ž  U  P  N  I     L  I  S  T  I  Ć

 

 broj 22, godina XII.

liturgijska godina A

24.9. - 08.10.2017.

 

www.zupa-rovisce.com

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:

UTORAK, ČETVRTAK I PETAK: 17:30 - 18:30 sati

SRIJEDA: 10:00 - 11:00 sati

Privremeni upravitelj župe vlč Mihill Gojani dostupan je na broj mobitela

099/3654-570

 

Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.

 

Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.


"Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?"


 

Stranica 2 - OBAVIJESTI ZA ŽIVOT ŽUPNE ZAJEDNICE....

 

  Sve ostale obavijesti o životu naše župne zajednice

 možete pronaći na oglasnoj ploči na ulazu u župnu crkvu.

 

 

 

Stranica 3 - MISNE NAKANE

P O N E D J E L J A K

25. rujna 2017.
Nema mise

 

U T O R A K

 26. rujna 2017.
19:00h + Ivka i Vlado Tkalčec

 

S R I J E D A
27. rujna 2017.
09:00h 


 Č E T V R T A K

28. rujna 2017.

19:00h

 

P E T A K

29. rujna 2017.
19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE

 

S U B O T A

30. rujna 2017.
19:00h + Ivica Bosanac

N E D J E LJ A

01. listopada 2017.
08:00h + Stjepan Hečimović; Štuc Jela i Blaž,

Matošević Anica i Petar

09:00h Prgomelje: + ob. Đurasek i Kosanović

10:00h Predavac: + Ratka i Petar Filić i ob.

 

11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE

   

P O N E D J E L J A K

02. listopada 2017.
19:00h Na nakanu

 

U T O R A K

03. listopada 2017.

19:00h + Ivan i Krunoslav Novoselac

S R I J E D A

04. listopada 2017.

19:00h + Krista Marković, Petar i Justina,

Đula i Vjekosalv Jozić


Č E T V R T A K

05. listopada 2017.

19:00h

 

 P E T A K

06. listopada 2017.

19:00h ZAJEDNIČKE MISNE NAKANE


S U B O T A

07. listopada 2017.

19:00h + Nikola Dominković


N E D J E LJ A

08. listopada 2017.
08:00h + Franjo, Veronika i Jakov Klimek

09:00h Prgomelje: + ob. Berta

10:00h Predavac: + Tuna Filić

 

11:00h ZA SVE ŽIVE I POKOJNE ŽUPLJANE


 

 

Stranica 4 - RASPORED ČITANJA NA MISNIM SLAVLJIMA

 

 

Datum

 08:00 sati 11:00 sati

01.10.

 Ankica Rožić  Mario Nikolić
   Davorka Jug  Željka Mikuljan
08.10.  Marija Jurić  Margarita Prskalo
   Marija Stapić  Selin Nikolić Šipek


U slučaju spriječenosti, molimo pronađite si zamjenu.

Hvala što svoj glas stavljate u službu Božje Riječi!

 

.