Duhovna obnova don Damira Stoji?a

U petak, 6. listopada 2017. u naoj upi Presvetog Trojstva u Rovi?u don Damir Stoji? odrao je duhovnu obnovu za srednjokolce, studente i radni?ku mlade, kao i sve ostale koji su htjeli prisustvovati. Crkva je bila ispunjena velikim broj mladih, kako iz nae upe, tako i iz upa naeg dekanata, ali i ire, a okupili su se kako bi slavili i hvalili Boga koji je jedini izvor ivota. Program duhovne obnove zapo?eo je svetom misom u 19 sati, zatim duhovnim nagovorom, te je zavrio euharistijskim klanjanjem, a druenje se kasnije nastavilo u drutvenom domu. Cijelu duhovnu obnovu pjesmom i sviranjem pratili su ?lanovi molitvene zajednice "Boja pobjeda". Zahvalni smo Bogu na ovom divnom doga?aju koji u nama poti?e rast vjere i elju da se predamo Bogu do kraja. Dobri Bog neka svima bude nagrada i snaga u ivotu!