Kontakt forma

TELEFON 043/878-018_____Zbog mnogo spam poruka koje dobivamo za slanje poruke upišite tajnu riječ. Tajna je riječ mjesto u kojem se naša Župa nalazi napisano štampanim slovima :)

Ključna riječ nije "JABUKA"
Vaše ime
Vaša E-mail adresa
Tema
Upišite Vašu poruku
Pošaljite si kopiju Vaše poruke na Vašu E-mail adresu
Magična riječ

Radi zaštite od neželjene pošte, molimo kliknite na leptira