BADNJAK

»Danas ćete znati, da dolazi Gospo­din…,

 a sutra ćete ugledati slavu njegovu!«

Dan je Gospodinova dolaska, na koji se tjednima pripravljamo, posve blizu. Gospodin nije više onaj, koji ima doći, On više nije »blizu«, On stoji na vratima: sutra će se ispuniti velika čežnja. Na vapaj i molitvu pravednika: Rosite nebesa!, nebo će odgovoriti: »Javljam vam veliku radost... rodio vam se u gradu Davidovu Spasitelj, to je Krist Gospodin!« (Lk 2, 10-11)

Možda će se tkogod začuditi što Crkva Kristov dolazak naziva objavom »slave Gospodnje«. Kako možemo rođenje u štali, u skrajnjem siromaštvu i skrovitosti, kako možemo toliku poniznost samog Božjeg Sina smatrati »obja­vom slave Gospodnje«? ...

Crkvu u promatranju djela otkupljenja i pojedinih događaja, koji su s time povezani, vodi vjera, a ne ljudsko doumljivanje. Zato je u poslanici da­našnjeg dana odabrala divne riječi sv. Pavla upravljene Rimljanima: »Isus Krist, Gospodin naš, koji je kao čovjek iz Davidova roda, a u duhu svetosti po uskrsnuću od mrtvih preodređen silan Božji Sin.« (Rim l, 6)

Za vjeru je dijete u jaslicama objava Božje slave; za vjeru leže u istoj liniji jaslice, križ i uskrsnuće. Po rođenju Isus se Krist pojavio na zemlji, Bog je postao čovjekom, u jednoj je osobi sjedinjena ljudska i božanska na­rav. Velika se i uzvišena tajna odigrala u betlehemskoj pećini.

No ona postaje utješnom stvarnošću u misteriju svakodnevnog silaska Božjeg Sina u našu sredinu po svetoj misi, ako vjerujemo.

»Danas ćete spoznati«, da Djetešce, koje dira naše srce, čijem se rođenju raduju nebesa i kliče zemlja, jest božanski Otkupitelj, Spasitelj roda ljudsko­ga, izvor vječnoga života, novi Adam, u kome se susreću Bog i čovjek. U Isusu Kristu susretoše se pravednost i milost, grle se čovjekoljublje i mir. Na zemlji je nikako miomirisni Ljiljan prečistog bića Marijina, koji je svojom časkom dosegnuo nebesa i izmamio iz krila Trojedinog Boga samo Božjeg Sina i učinio ga našim bratom, suputnikom ovom suznom dolinom, te konač­no po Križu i misteriju smrti našim Otkupiteljem.

Dok mi ovog badnjeg dana očekujemo dolazak Boga i Spasitelja našega u našu sredinu, mi toga ne činimo kao jedna skupina, zajednica ljudi, koju je slučaj stvorio. O ne! Mi želimo proslaviti božični misterij kao zajednica vjer­nika, kao Crkva. Zato ako mi Gospodina ne očekujemo, ako mi Njega ne primimo, nitko toga neće učiniti. Nama je povjerena ta velika tajna Božje ljubavi. Mi smo tako zajednica, kao Crkva zaručnica, koja s radošću očekuje svoga Zaručnika. Mi treba da budemo kao budni sluge, koji opasnih bokova, sa svjetiljkama u ruci očekujemo svoga Gospodara. Kolikogod bili bijedni i nevoljni, mi smo unatoč svega toga »sveti i izabrani narod, kraljevsko svećen­stvo.« Mi slijedimo samo primjer onih pastira i mudraca, koje je također dovela do jaslica objava Božje slave.

Poziv je Crkve, da očekuje svoga Spasitelja, a na nama je da taj poziv izvršimo i odazovemo se milosti.

 

Četvrta nedjelja došašća l.g. B

Lk 1, 26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje. Riječ Gospodnja.

Treća nedjelja došašća l.g. B

Iv 1, 6-8.19-28

Među vama stoji koga vi ne poznate.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? ­Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori: »Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’ – kako reče prorok Izaija.« A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio. Riječ Gospodnja.