3. nedjelja kroz godinu (B)

Mk 1,14-20

Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim. Riječ Gospodnja.

Krštenje Gospodinovo (B)

Blagdanom Krštenja Gospodnjega, završavamo božićno vrijeme i započinjemo liturgijsko „vrijeme kroz godinu“. Završava vrijeme slavlja, a započinje svakodnevni redoviti život. Svojim krštenjem, Krist je započeo svoje javno djelovanje i svoju poniznost, kad je stao u red da primi krst pokore od Ivana Krstitelja u Jordanu.

.

Iako je bio bez grijeha, Krist se daje krstiti i na Krstiteljevo iznenađenje. Tim činom pokazuje svoju bliskost s čovjekom grješnikom. U tim se trenutcima događa Božja objava s neba: „Ovo je Sin moj ljubljeni!“. Iako smo oprani vodom krštenja, često se vraćamo blatnoj kaljuži grijeha. Zamolimo Gospodina da nas osnaži i podigne, kajući se za sve zlo koje smo počinili te moleći ga za oproštenje.

.

.

. Mk 1, 7-11

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! Riječ Gospodnja.

.

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)

Lk 2,22-40

Dijete je raslo, puno mudrosti.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem. Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.

.

.

.

.

.