Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu (A)

Mt 21, 33-43

Vinograd ?e iznajmiti drugim vinogradarima.

?itanje svetog Evan?elja po Mateju

U ono vrijeme: Re?e Isus glavarima sve?eni?kim i starjeinama narodnim: Drugu prispodobu ?ujte! Bijae neki doma?in koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podie kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se pribliilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoe, drugog ubie, a tre?ega kamenovae. I opet posla druge sluge, vie njih nego prije, ali oni i s njima postupie jednako.Naposljetku posla k njima sina svoga misle?i: Potovat ?e mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoe me?u sobom: Ovo je batinik! Hajde da ga ubijemo i imat ?emo batinu njegovu! I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.Kada dakle do?e gospodar vinograda, to ?e u?initi s tim vinogradarima? Kau mu: Opake ?e nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima to ?e mu davati urod u svoje vrijeme.Kae im Isus: Zar nikada niste ?itali u Pismima: Kamen to ga odbacie graditelji postade kamen zaglavni.Gospodnje je to djelo kakvo ?udo u o?ima naim! Zato ?e se kaem vam oduzeti od vas kraljevstvo Boje i dat ?e se narodu koji donosi njegove plodove! Rije? Gospodnja.