Devetnaesta nedjelja kroz godinu (A)

Mt 14, 22-33

Zapovjedi mi da do?em k tebi po vodi!

?itanje svetog Evan?elja po Mateju

Poto je nahranio mnotvo, Isus odmah prisili u?enike da u?u u la?u i da se prebace prijeko dok on otpusti mnotvo. A poto otpusti mnotvo, uzi?e na goru, nasamo, da se pomoli. Uve?er bijae ondje sam. La?a se ve? mnogo stadija bila otisnula od kraja, ibana valovima. Bijae protivan vjetar. O ?etvrtoj no?noj strai do?e on k njima hode?i po moru. A u?enici ugledavi ga kako hodi po moru, prestraeni rekoe: Utvara! I od straha kriknue. Isus im odmah progovori: Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se! Petar prihvati i re?e: Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da do?em k tebi po vodi! A on mu re?e: Do?i! I Petar si?e s la?e te, hode?i po vodi, po?e k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplai se, po?ne tonuti te krikne: Gospodine, spasi me! Isus odmah prui ruku, dohvati ga i kae mu: Malovjerni, zato si posumnjao? Kad u?oe u la?u, utihnu vjetar. A oni na la?i poklone mu se ni?ice govore?i: Uistinu, ti si Sin Boji! Rije? Gospodnja.