Majka Boja Bistri?kaMajko Boja Bistri?ka, ti si u svojoj Maj?inoj dobroti odabrala u naem Hrvatskom Zagorju mjesto koje se po tebi zove Marija Bistrica. Tu se ?asti tvoj ?udotvorni lik. Tu je tvoje svetite u kojem svoju djecu obasipa svojim milostima. Tu lije?i duhovne i tjelesne rane zemaljskih patnika i ispunja elje onih koji se pouzdano k tebi utje?u.

Ti poznaje sve moje duevne i tjelesne potrebe. K tebi kao Bojoj i svojoj Majci, odlu?io sam do?i, da ti otvorim svoje srce i izrazim svoje elje. Ti me, Isusova i moja Majko, koja u svojoj dobroti nikada nikoga nisi od sebe odbila, milostivo sasluaj i uslii. Amen.

Dodatne informacije