Molitva za obitelj

Gospodine Boe, izvore ivota i ljubavi, blagoslivljamo te i zahvaljujemo ti to si darom svoga Sina posvetio zajednitvo obitelji. Raduju?i se dolasku pape Benedikta u nau hrvatsku domovinu, povjeravamo ti: roditelje i djecu, djedove i bake, mladi?e i djevojke.
Molimo te da naim obiteljima daje snagu za velikoduno prihva?anje dara ivota. Obiteljske domove ispuni svojim Duhom, da budu mjesta molitve i kr?anskih kreposti, uzajamnoga potivanja, nesebi?nosti i opratanja, te osjetljivosti za potrebe blinjih.
Sve nas ispuni ivotnom rado?u, da te svjedo?imo u ljepoti otajstva Crkve, i da ti po uzoru i zagovoru Blaene Djevice Marije i sv. Josipa - sluimo u vjernosti i istini, zajedno u Kristu, koji s tobom u Duhu Svetome ivi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Dodatne informacije