• Ispis

Nebeski O?e, najbolji i najmilosrdniji O?e, održi našu obitelj u svojoj ljubavi. U?ini našu obitelj mjestom gdje u izobilju ima svetosti i ljubavi. Pomozi nam da budemo kao Isus u našim svakodnevnim dužnostima. Pomozi našoj obitelji da bude kao sveta nazaretska Obitelj Isusa, Marije i Josipa. Pomozi našoj obitelji da u?i iz dobrog primjera onih obitelji koje su ti omilile svojim životom. Neka ?lanovi naše obitelji nau?e biti uvijek biti dobar primjer žive?i u pravoj krš?anskoj vjeri, nadi i ljubavi. Pomozi našoj obitelji u nošenju sa bolima i patnjama kako je Isus ?inio. Pomozi ?lanovima naše obitelji tako?er u prevladavanju poteško?a i nošenju njihovih križeva. Pomozi da naš obiteljski život vodi Isusu Kristu, izvoru sve istine i sre?e. To te molimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu, koji živi i kraljuje s tobom u jedinstvu Duha Svetoga, Bog , po sve vijeke vjekova. Amen