S MARIJOM NA KRINOM PUTU

I?i s Marijom - to to zna?i? Ne?e li Marija na taj na?in zauzeti mjesto koje pripada Kristu? Predloena bi meditacija mogla pokrenuti ovo pitanje. Onaj koji ?e se baviti ovim tekstovima na?i ?e odgovor. Njemu ?e postati jasno: Marija ovdje ne zauzima mjesto koje pripada Kristu - ona stoji na naem mjestu, ostvaruje do kraja ono to je Krist svakom od nas dao u zadatak: Tko eli biti moj u?enik, neka uzme svoj kri i slijedi me . (Mk 8,34).

Teak zahtjev! Svatko tko je u ivotu patio i poznaje ivot s njegovim nesre?ama i mukama zna: ljubiti kri radi kria nemogu?e je, u tome ?emo se slomiti.

Marija ide drugim putem. Ona strasno ljubi Krista ?itavom svojom osobom i u toj je ljubavi spremna na sve. Ukoliko je dublje sjedinjena s Kristom, moe bolje sluiti njegovom djelu. Ova ju ljubav tjera da

sa svojim Sinom zajedno pretrpi Krini put. Ona tako dozrijeva za savrenost te moe i nama pomo?i savladati strahove i granice naeg ivota da i mi rastemo u ljubavi. Tko s Marijom ide krinim putem, smije ga doivjeti kao put blagoslova i osloba?aju?e lomljenje prema Bogu.

Prijedlog za oblikovanje

Predloena meditacija prikladna je za osobno razmatranje kao i za zajedni?ku molitvu. Nakon svake postaje, moe se planirati vrijeme za tiinu i razmiljanje. Ako se meditacija izvodi u crkvi, moe se popratiti pjevanjem (Stala pla?u? tuna Mati ). Duina meditacije moe se prema vlastitoj elji skratiti ukoliko se izabere samo nekoliko postaja.

Uvodna molitva

Marijo, Majko Otkupiteljeva i naa Majko!

Marijo, Ti koja si pratiteljica svog Sina! Pozvana si stajati uz Njega kod ?itavog njegovog otkupiteljskog djela, ali i na vrhuncu otkupljenja: u Njegovoj muci i umiranju. eljeli bismo te pratiti na tvom tekom putu. Ne ostavljaj nas postrance, ne daj da stojimo izvana. Daj nam mir! Oslobodi nas suvinih misli! Otvori nam o?i srca! Pomozi nam da sve prihvatimo srcem i, kao Ti, u njega duboko pohranimo ono to ne razumijemo.

Ti, jednom izabrana,

koja si rodila Otkupitelja,

smije biti na njegovoj strani

pomau?i mu, pratiti ga.

Tada i u sva vremena,

i?i s njim, suspasiteljice naa.

Stala pla?u? tuna Mati,

Gledala je kako pati

Sin joj na kri uzdignut.

1. postaja: Isusa osu?uju na smrt

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Nepravedno osu?en

Tvoj Sin stoji pred sudom. Na njemu nema nikakve krivice. Usprkos tome, osu?en je na smrt; on koji je ?inio samo dobro; lije?io bolesne, mrtve budio na ivot, on koji je htio samo ljubiti. Kao majka ne moe shvatiti to se doga?a. Mora s njime proivljavati kada ga ismijavaju, rugaju mu se, kleve?u ga. Tvoje o?i uzalud trae njegove prijatelje. Gdje su ? Svi su ga napustili. Vidjeli su da je uhva?en i pobjegli. alosno shva?a da ga nitko ne brani. A i on sam uti. Ne brani se. Slobodan je usprkos svim lancima. Ruke su ti vezane. Nita ne moe u?initi za njega, ne moe do?i do njega. Ipak, i u tom si mu ?asu blie nego ikada prije.

Marijo, ti si njegova i naa majka. Poznaje i na strah od toga to drugi misle o nama. Zna kako smo skloni nekoga brzo osuditi, bez da upoznamo i istraimo pozadinu. I sami ?esto mirno promatramo kada se doga?a nepravda. To nas ne dira. Mirne due ?ekamo da netko drugi umjesto nas preuzme inicijativu.

Majko, pobrini se za to da kontroliram svoje rije?i, da svoga blinjega ne izvrgavam ruglu, ne optuujem. Pomozi mi da u drugom otkrivam Boga, susretnem Boga.

Mora ga gledati pred sudom.

Bolno te poga?a saznanje

da nema prijatelja koji ?e se zauzeti za njega.

Daj da teim istini,

ne svjedo?im krivo,

ako sam i ostavljen i sam.

SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Duom njenom razboljeom,

Rastuenom, raaljenom,

Prolazio ma? je ljut.

2. postaja: Isus prima na se Kri

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Tvoj Sin uzima kri na sebe

On nosi teki kri iz ljubavi prema nama. Kao majka ne moe nita promijeniti, nita drugo u?initi doli ga pratiti, biti mu blizu i pokazati mu da si kao i on spremna vriti O?evu volju. Nakon svog Sina, ti nosi najtei kri koji je ikada nekom ?ovjeku nametnut. Ljubav prema njemu omogu?ava ti sve nositi i podnositi.

Kako si ?esto nastojimo pribaviti olakanje. Majko, daj da radosno nosim svoj kri! On je za mene odre?en i ni za koga drugoga. ?esto je teko izdrati pod teretom kria. Ipak, ako se u ljubavi poveem s tobom, nosi moj kri gotovo sama. Stoga elim imati povjerenja i radosno re?i "da!" Od mene o?ekuje samo spremnost da idem s tobom; svaki dan, svaki sat.

Neka te ljudi krivo ne shvate,

nita te nije moglo odvojiti od Spasitelja,

da s njim ide krinim putem.

Pomogni mi da se i ja zahvalno dokaem

i na tvoj na?in idem

s tobom svaki korak.


SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

O koliko ucviljena

bjee Ona, uzviena,

Majka Sina jedinog!

3. postaja: Isus pada prvi put pod Kriem

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Gleda Ga kako pada.

Sati na Maslinskoj gori, izdaja, presluavanje, bi?evanje, previe je to za tvog Sina. Sve sporije se kre?e, ruke otkazuju poslunost. Sve je to iznad njegovih snaga i ti sluti to bi moglo do?i. On pada na tlo.

Marijo, ovako ga jo nikada nisi doivjela. "Ho?e li izdrati?", pita se. Dobro zna da je na sebe uzeo vie nego li je ovo drvo kria. Milosrdna ljubav za nas ljude daje mu snagu da ustane, ?vr?e zagrli svoj kri i nosi ga dalje. On eli put pro?i do kraja, nas radi.

Marijo, dobro zna kako ?esto svakodnevno zakaemo. ?esto pomislimo: "Nae snage ne?e biti dostatne da ponesemo kri koji nam u ivotu predstoji." S tobom ?emo razmiljati kako ga nanovo i druk?ije uzeti. Pomozi nam da imamo strpljivosti sa samima sobom i s onima koji zakau.

Da bi slabe podizao,

svoju snagu njima dao

izabire sin tvoj niskost.

Ako li me nevolja i do zemlje pritite,

pomozi mi da u meni djeluje

plodnost njegove milosti.


SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Bol bolova sve to lju?i

Blaga Mati gledaju?i

Muke slavnog ?eda svog.

4. postaja: Isus susre?e svoju svetu Majku

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Ti ga susre?e.

Zna da je to rastanak na dugo vrijeme. to li se zbivalo u tvojoj dui onoga ?asa?

Sigurno - najtei dan tvoga ivota. Odri?e se radi nas, za ovaj svijet dostojan milosr?a. Izdrat ?e ovu stranu muku kako bi svi koji i sami neto sli?no moraju pretrpjeti, kod tebe na?u snagu i utjehu.

Tvoj pogled susre?e Isusov. ?ita li u njemu: "Zato?" Zato sada ne u?ini ?udo, nakon to je za druge u?inio tako mnogo ?udesa? Ali Ti ne eli, kao ni On, stajati volji O?evoj na putu. eli biti njegova slubenica. I tako ?eka dalje ono to je Bog naumio u?initi. Tvoj pogled govori vie nego to bi mnoge rije?i mogle iskazati.

Tako bi zapravo trebalo biti i s nama. Svakodnevno nam se nude susreti. Kada bismo si mogli predo?iti da uvijek ide uz nas i vidi nas i promatra. Morao bi i na pogled za subrata biti tako dragocjen kao dugi razgovor. Tko nas pogleda, trebao bi vidjeti tebe, Marijo.

Kao to pogled Tvoj Sinu pokazati eli,

da si u svemu mu sklona

to Otac eli,

elio bih i ja, povezan s njim,

do Oca do?i jednom,

tiho, bez pitanja, ljube?i.

SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Koji ?ovjek ne bi plako

Majku Boju vide? tako

U tjeskobi tolikoj?

5. postaja: imun Cirenac pomae Isusu nositi Kri

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

imun pomae Isusu.

imuna su prisilili da tvom sinu pomogne nositi kri. A kako bi se rado ti, njegova majka, zauzela za njega. Strancu je natovaren dragocjeni teret. Za tvoju se pomo? ne pita. Ipak, ljubav je domiljata. Neupadljiv i tih kao i tvoja ljubav, na?in je tvog trpljenja.

Majko, pokai mi gdje mogu pomo?i, gdje ?u koristiti. Ne nametljivo,ve? sposoban uivjeti se u ne?iju muku. I ako je to samo u "nositi s nekim", neka je u prinoenju Bogu u molitvi. Daj da za mnoge budem spremnik za prtljagu u koju ?e drugi odlagati svoje brige. Daj da budem mali imun koji ?e im pomo?i nositi kri.

Ako i vlastitim rukama

ne moe okrenuti sudbinu,

ublait ?e ipak tereta teinu.

Oslobodi me od tjeskobnog straha

da moje srce noeno ljubavlju

obuhvati Tvoga Sina kri.


SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Tko protuit ne?e s ?istom

Kada vidi gdje za Kristom

Razdire se srce njoj?

6. postaja: Veronika prua Isusu rubac

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Veronika.

Nije se brinula za mnotvo probivi zidove bezosje?ajnosti i ravnodunosti oko sebe. Njezina je hrabrost zadivljuju?a. Marijo, kako si se samo radovala ovoj dragoj gesti. Bilo je to kao da se tebi osobno pomae. Netko je tu koji se za tvog Sina zalae i u opasnosti po vlastiti ivot. Smjela si iz daljine vidjeti da ima ljudi koji su s Isusom. U dubokoj boli to je bila tvoja utjeha.Veronika ne moe Isusa osloboditi od njegova poloaja, ali ona ne odustaje. Ona ?ini to joj je mogu?e. Jednim pogledom Isus joj daje na znanje koliko dragocjeno moe biti i neznatno malo djelo u?injeno iz ljubavi.

Majko, daj i meni hrabrost da sredstvima koja su mi na raspolaganju pomognem iako su u o?ima ljudi posve malena.Veli?ina se pokazuje uvijek u malim stvarima. Najmanja sluba moe biti znak velike ljubavi. Dobra rije?, prijateljski pogled, pokret: to su sitnice koje mogu imati veliko djelovanje. Promijeni naa srca, ozdravi ih od ja-ovisnosti, da prepoznaju nevolju blinjeg.

Prava odvanost plemenitih ena

nalazi putove u povjerenju,

priznati Mu vjernost.

Kao to si Mu ti vjerna ostala,

pou?i me, da mu budem odana

u ljubavi vjernoj

bez ograni?enja.


SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Zarad grijeha svoga puka

Gleda Njega usred muka ,

I gdje bi?em bijen bi.

7. postaja: Isus pada drugi put pod Kriem

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Bog u praini zemlje.

Ponovno pada Tvoj Sin na tlo i doivljava granicu svoje snage. Da bi okajao ljudsku oholost pognuo se dublje nego ikoji ?ovjek. Postavio je najvie zahtjeve za sebe, podigao se opet, da bi iao dalje jer ga je ljubav tjerala da ispije kale do kraja. Za svoje je elio u?initi vie od dovoljnog. Ljubav ne kae nikad: "Dosta je!"

Strah da ?u pasti, da ne?u uspjeti, da ne?e biti onako kako se nadam, blokira me. Htio bih nositi svoj kri, ali i sam odrediti njegovu teinu, da ne padnem i da pred drugima izgledam dobro. A ako sam i pao, imam spremno toliko opravdanja.

Majko, pou?i me shvatiti da moje trpljenje, moj pad i moje ustajanje mogu postati blagoslov za druge. Ne daj da ikada kaem: "Dosta je!"

Snaga ?e Ga izdati opet

Ali Sin Tvoj usu?uje se na krajnje.

On nikad ne kae: "Dosta je!"

I Ti eli s njim sve dati.

Pomozi mi da samo Njemu ivim

do zadnjeg daha.

SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Gleda svoga milog Sina

Ostavljena sred gor?ina,

Gdje se s duom podijeli.

8. postaja: Isus tjei Jeruzalemske ene

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet.

Susret sa enama koje pla?u.

U svojoj neizrecivoj muci, Isus ?uje ene koje ga slijede, pla?u i tuguju. One duboko suosje?aju s mukom koja poga?a tvoga Sina. A ipak, ne mogu je do kraja prozreti. Ti poznaje srce svog Sina, puno suosje?anja i sluti da ?e on sada zastati i tjeiti ene. On ne misli na sebe. On drugima daje utjehu. Ali on upozorava na razlog nevolja i alosti: njihovi su izvori u grijehu ljudi. Tvoj Ti je Sin u svemu postao uzor. Stoga si postala tjeiteljica alosnih. Onima koji ive u zabludi, daje svjetlo.

Majko, pomozi nam da ne prolazimo nemarno pored ne?ije nevolje, ve? i da u vlastitoj nevolji imamo snage tjeiti druge. Saaljenje ?esto nije dovoljno. Nikome ne koristi ako druge optuujemo. Moramo sebe mijenjati. Svatko osobno, ovdje i sada. Daj da od Tebe nau?im iskreno tjeiti! Utjeha je vie od jeftinog suosje?anja. Pokai mi putove kako da drugi spoznaju milosrdnu ljubav Tvoga Sina.

Dobrostivo Sin Tvoj pokazuje svojima

pravi razlog plakanja

koji je u naem grijehu.

Majko, dopusti nam dublje sagledavati

da ne vjerujemo Zlu

i da Dobro uvijek pobje?uje u nama.


SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Vrelo milja, slatka Mati,

Bol mi gorku osje?ati daj,

Da s tobom procvilim


9. postaja: Isus pada tre?i put pod Kriem

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Tre?i pad

Svakim korakom Sin Tvoj postaje slabiji. Gleda ga kako, na kraju svojih tjelesnih snaga potpuno iscrpljen, pada na tlo. Kako bolno za njega. Kako je alosno za Tebe kao majku to gledati, a ne mo?i pomo?i. Slabost ispunjava tvoje srce. Kako i?i dalje? Ipak, Ti vjeruje i dalje. Vjeruje da Otac dri sve u svojim rukama. Vjeruje da za Boga nita nije nemogu?e. On vidi mogu?nosti i onda kada nam se sve ?ini nemogu?e. Padamo vie nego jednom u danu, s puno toga u ivotu se ne moemo nositi, umiljamo ?esto da je na kri tei od onoga drugih. Kri osobne slabosti i krivica priti?u nas.

Majko, daj da u Tebi na?emo zatitu i milosr?e uvijek nanovo ustati i mo?i biti blizu onima koji pored nas padaju. Pou?i nas razumjeti da ne moramo uvijek sve sami, ve? imati povjerenja u Onoga koji nas obavija svojom ljubavlju.

Snago Boja, daj da tebi vjerujem

graditi na svemo?i.

Kada u slabosti leim pred tobom,

Kad snage malaku u meni,

elim se povezati s tobom

da svemo? pobje?uje u meni.


SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Neka ljubav srca moga

Gori sve? za Krista Boga

Da mu u svem omilim.


10. postaja: Isusa svla?e

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Otimanje odje?e.

Mora gledati kako se s tvog Sina skida odje?a koju si mu satkala. Posljednja zemaljska imovina njemu se otima. Luksuz i komfor nikad nije imao. Ali ovi ljudi ne uvaavaju posljednji osje?aj ?asti svoje rtve. Nita mu vie ne pripada. On se osiromauje da bismo se mi obogatili. Ponien i siromaniji jedva da jo itko moe biti. Ja?e od svih rana pe?e sramota. Oko njega su ljudi koji pilje u njega i rogobore. Isus je predan podsmjehu i ruglu. Ipak njegovu veli?inu nitko ne moe dotaknuti. Njegovo dostojanstvo ne moe mu biti uzeto.

Marijo, ti zna kako se ?esto u ovo nae doba ljudsko dostojanstvo omalovaava; dostojanstvo ene, dostojanstvo nero?ene djece, dostojanstvo ljudi koji stare. Daj da ih titimo gdje god imamo priliku za to. Pomozi nam da se zauzimamo za ?ast drugih, ali i da sami ostanemo mirni ako nam je uskra?eno o?ekivano uvaavanje i priznanje.

to si ljudi sve ne dozvoljavaju?

Njemu ?ast ukrasti ne mogu.

On ostaje Kralj

sada i ovdje.

Njegovu ?ast umnoava Ti,

mene pou?ava molitvi:

O?e, svaka ?ast i slava Tebi!

SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Rane drage, Majko sveta,

Spasa za me razapeta

Tisni usred srca mog!

11. postaja: Isusa pribijaju na kri

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

Pribijaju ga na kri.

Moe li ovo gledati kao majka, a da se ne slomi?

Nijedan udarac ?eki?a, nijedna rije? poruge nije ti promakla. Poznaje unutarnju patnju i naputenost Tvoga Sina. Nema povratka. Pribijen je na kri i ne moe Mu sluiti nikako druga?ije nego da s njim izdri dok strahota pro?e.

Svojom bezduno?u svakodnevno pribijamo Tvoga Sina na kri. Kada slijedimo svoju vlastitu volju, ?avli se urezuju dublje u njegove rane. Oprosti nam! Daj nam snage da ?avle koje dobijemo i osje?amo podnosimo kao zadovoljtinu.

Sve eli dijeliti s Njim,

suotkupiteljski boraviti s Njim,

iako dua tvoja jeca.

Pomozi mi da i ja uvidim,

kao i ti stojim s Njim

i ivim, ko to ivjela si ti.

SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Neka do?u i na mene

Patnje za me podnesene

Sina tvoga ranjenog!

12. postaja: Isus umire na Kriu

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

On umire za nas.

On jo govori. Rije? po rije? utiskuje se u Tvoje srce. Shvatila si da Tvoj "Da!" neko? izre?en nije bio uzalud. Gore s kria, Tvoj Sin predaje te nama za majku. Tvoja maj?inska ljubav i maj?inska briga trebaju se proiriti na nas. To je Isusov oprotajni pozdrav. To je njegov posljednji dar nama prije nego je za svoje umro otkupiteljskom smr?u. Ti sama predaje se s Njim Ocu, dozvoljava da se dogodi to sama ne razumije, suotkupiteljski si na njegovoj strani.

Marijo, Ti ivi daru naeg Gospodina! U?ini me spremnim rtvovati najdrae ako to Otac eli. I pomozi mi hrabro moliti: Uzmi moj Ja ako smeta ljubavi!

On, kome si jednom dala ivot,

eli nam Tebe dati za majku -

oporuka njegove je ljubavi.

Kroz Tebe voditi nas ku?i Ocu,

gdje ?e nam darovati sre?u

koja nikad ne poznaje kraj.


SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Daj mi s tobom suze livat,

Raspetoga oplakivat

Dokle diso budem ja!

13. postaja: Isusa skidaju s Kria

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet

On po?iva u tvom krilu.

Sada ga smije zadnji put drati u svojim rukama. Sama si s njim i s Ocem. Misli ti putuju trideset godina unatrag. Kao i njegov dolazak, tako se odvija i njegov rastanak u krajnjoj nevolji i preziru.On kog si kao dijete nosila na svojim rukama, lei sada pred tobom ne?ovje?no isprebijan.Oprata onima koji su ga zlostavljali i moli za njih.

Majko, kai mi to mi je ?initi da odgovorim na njegovu i tvoju ljubav.Pokai mi, koju rtvu on o?ekuje od mene. Pomogni mi da sadanju nevolju nosim kao zadovoljtinu za nae grijehe.

Tiho predana Ocu,

rtvuje ivot svog Sina

u herojskom odricanju.

Ipak, tvoja Ti vjera daje

vidjeti Ga iza no?i jeze,

Njega, koji lomi svaku tamu.

SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

U tvom drutvu uz kri stati,

S tobom jade jadovati

elja mi je jedina!

14. postaja: Isusa polau u grob

Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te.

Jer si po svojem Svetom kriu otkupio svijet.

Polau ga u grob.

Kakvog li trenutka! Neizbjean je vanjski rastanak. Na trenutke doivljava usamljenost i naputenost. Za mnoge prijatelje tvoga Sina ?ini se da je sve prolo uzalud i bilo bez smisla. Ne i za tebe. Tvoje srce nalazi mir jer moe vjerovati u Boje milosr?e. Potpuno se predaje Ocu i ?vrsto si uvjerena da On ne ?ini pogreke.

Majko Boja, divim se Tvojoj jakosti i molim te izmoli mi postojanost. Kako ?esto molim kao samo po sebi razumljivo: "Budi volja Tvoja" Mislim li tako? Kako teko shva?am Boju volju. On ?eka moj "Da!", to me uvijek poga?a. Kako ?esto nosimo i mi ljudske nade u grob i ne moemo uvijek prepoznati mudro Boje vodstvo. No, Ti nas pou?ava povjerenju da Bog ne ?ini pogreke.

Sva Tvoja ljubav, elje i misli

mogu se duboko uroniti

u O?ev plan ljubavi.

Pomozi mi umiriti sve svoje ?enje

da se O?ev plan ljubavi

u meni moe ispuniti.

SMILUJ NAM SE, GOSPODINE,

SMILUJ NAM SE!

Kada do?u smrtni ?asi,

Kriste, Boe, nek me spasi

Majke tvoje zagovor!

Kad mi zemlja tijelo primi

Duu onda uzmi ti mi

U nebeski blaen dvor.


Zavrna molitva:

Draga Majko Boja, s koliko je zadovoljstva Otac tebe promatrao u tim satima muke. Od Tebe je traio puno. Odgovorila si njegovom zahtjevu. Izdrala si. Svom si Sinu ostala blizu usprkos prostornoj distanci. Znala si kako se povezati s Njim jer kod Boga nema rastavljanja.

Muka Tvog Sina i na?in na koji si hodala s Njim neka nam uvijek budu uzor, izvor snage i utjeha. eli nam uvijek biti blizu kad Otac stavlja pred nas visoke zahtjeve. Na tvom primjeru u?imo ne razo?arati Ga. Uzmi nas sa sobom na Tvoj putu uz Gospodina. Uzmi nas za najljepi stvarni cilj naega ivota. Uzmi nas sa sobom k Ocu.

Majko, za ono sto si nosila i podnosila,

ljube?i Te, moram Ti re?i hvala!

Muku si podnijela za mene.

Daj da u svom "biti i ivjeti"

zahvaljujem i ivim

svoj "hvala" Tebi.

Poput Tebe, koja me stalno prati

i k Ocu dovodi,

elim i ja biti blizu drugima,

odlaziti ku?i, k Ocu, s njima

u sre?u koja je vje?na.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti na Otkupitelj,

i njegova pod kriem alosna Majka Marija!

IZVOR: Sr. M. Irma Pfeifer "Mit Maria den Kreuzweg gehen

Betrachtung der 14 Kreuzwegstationenen in der Haltung der Gottesmuter"

Schoenstatt-Verlag

Prijevod: Katica Manjkas

Bjelovar, oujak 2012.

Dodatne informacije