Molitva za sve?enika

DUO KRISTOVA

DUO KRISTOVA, POSVETI GA !
Podsjeti ga, Gospodine, da je njegovo sve?enitvo
Tvoje sve?enitvo.
U?ini ne da samo bude ljubljen, nego da moe ljubiti
kao to Ti ljubi. Daj mu dar svoga mira.

TIJELO KRISTOVO, SPASI GA !
Nahrani i njega sobom dok on nas hrani.
Nemoj da gladuje usred obilja.
Spasi ga, Gospodine, i od nas, njegovih vjernika.

KRVI KRISTOVA, NAPOJI GA !
Obnavljaj njegov ar svakoga dana,
u?ini da svima bude dostupan, da e?a za duama i da pije
Tvoju ?au do dna, Gospodine, i u radosti i u alosti.

VODO IZ PRSIJU KRISTOVIH, OPERI GA !
Obnovi, Gospodine, obe?anje njegova krtenja,
milost potvrde i obe?anje njegova ro?enja.
U?ini novom svaku njegovu svetu misu.

Opširnije...

LITANIJE BL. ALOJZIJA STEPINCA

Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se,
Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se,
Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se,

O?e nebeski Boe! Smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Boe,
Due Sveti Boe,
Sveto Trojstvo jedan Boe,
Isuse, dobri Pastiru,
Isuse, jakosti mu?enika,
Isuse, u?itelju apostola,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, kruno sviju svetih,

Sveta Marijo! Moli za nas!
Bl. Alojzije Stepin?e,
Pastiru siromanih,
Hrabri svjedo?e Boje ljubavi,
Branitelju crkvenog jedinstva,
Uzore kr?anske mirne savjesti,
Zrno umrlo za plodove vje?nosti,
Jasni svjetioni?e u tami nasilja,
Cvijete niknuli u vrtu Boje rije?i,
Blaga roso duhovnih darova,
arka iskro sve?eni?ke duhovnosti,
Vidljivi smjerokazu kr?anskoj mladei,
?isto ogledalo opratanja neprijateljima,
Vjerni nasljedovatelju Kristova kria,
Navjestitelju Boje istine,
Uzorni ?astitelju Blaene Djevice Marije,
Primjeru ispovjednika Kristova imena,
Prokuani sluitelju euharistijskoga otajstva,
Vjerodostojni pronositelju poniznosti,
Ljubitelju svete Majke Crkve,
Tjeitelju nevino osu?enih,

Opširnije...

Nebeski O?e, najbolji i najmilosrdniji O?e, odri nau obitelj u svojoj ljubavi. U?ini nau obitelj mjestom gdje u izobilju ima svetosti i ljubavi. Pomozi nam da budemo kao Isus u naim svakodnevnim dunostima. Pomozi naoj obitelji da bude kao sveta nazaretska Obitelj Isusa, Marije i Josipa. Pomozi naoj obitelji da u?i iz dobrog primjera onih obitelji koje su ti omilile svojim ivotom. Neka ?lanovi nae obitelji nau?e biti uvijek biti dobar primjer ive?i u pravoj kr?anskoj vjeri, nadi i ljubavi. Pomozi naoj obitelji u noenju sa bolima i patnjama kako je Isus ?inio. Pomozi ?lanovima nae obitelji tako?er u prevladavanju poteko?a i noenju njihovih krieva. Pomozi da na obiteljski ivot vodi Isusu Kristu, izvoru sve istine i sre?e. To te molimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu, koji ivi i kraljuje s tobom u jedinstvu Duha Svetoga, Bog , po sve vijeke vjekova. Amen

Dodatne informacije