Što su Kvatre ?

Kvatre (lat. četiri puta) ili četverovremena su dani na početku svakoga od četiri godišnja doba, u kojima se Crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama. Nakana molitve i posta je zahvalnost Bogu i dobrotvornost.

U godišnji ciklus liturgije utkana su četiri tjedna posta i molitve, svaki u jednom godišnjem dobu. Ta četiri tjedna zovu se kvatre ili tjedni, a ti dani, kvatreni dani, ili jednostavno kvatre. U kvatrenom tjednu slavi se u srijedu, petak i subotu.

Kvatre su pokornički dani u kojima se želi na intenzivniji način susresti Boga u molitvi, djelima milosrđa prema bližnjima i postu. U prijašnja vremena ti dani su imali veće značenje nego danas. No imaju svoj smisao i danas i ne treba ih zaboraviti. Od 5. stoljeća kvatre su služile i kao priprava za primanje svetih redova. U novije se vrijeme na te dane preporučuje molitva za svećenička i redovnička zvanja.

Termini i nakane kvatri su:

- Zimske (Post lucem), pred Božić, potkraj građanske godine, posvećene su kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za njegova dobročinstva;

- Proljetne (Post cineres), na početku korizme, posvećuju se pokori i obraćenju;

- Ljetne (Post crucem), nakon svetkovine Duhova, posvećene su molitvi za posvetu ljudskog rada i za urod zemlje;

- Jesenske (Post lucem), sredinom rujna, molitva za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži. (2015.g. su 16., 18. i 19. rujna)

Opširnije...