S prvim danom mjeseca listopada zapo?inju i listopadske pobonosti posve?ene Isusovoj i naoj majci Mariji. Iako se krunica moli svakodnevno prije dnevne mise, pozivamo vas da posebno u ovom mjesecu dolazite na dnevne pobonosti. Molitva krunice zapo?inje u 18:30 sati, a nastavlja se sa svetom misom. Nedjeljom nema krunice, ali vas svakako poti?emo da ju molite kod ku?e sa svojom obitelji. Svakodnevna molitva je bitna u ivotu svakog kr?anina, stoga je ne treba zanemariti.

Kako se moli sveta krunicaKako se moli krunica

+ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

O Isuse, to je tebi za ljubav, za obra?enje grenika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrenom Srcu Marijinu.

Vjerujem u Boga Oca svemogu?ega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina naega, koji je za?et po Duhu Svetom, ro?en od Marije Djevice, mu?en pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; saao nad pakao; tre?i dan uskrsnuo od mrtvih; uzaao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogu?ega; odonud ?e do?i suditi ive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoli?ku, op?instvo svetih, oprotenja grijeha uskrsnu?e tijela i ivot vje?ni. Amen.

Opširnije...

Krunica Ocu Nebeskom

Isus govori o ovoj krunici:

Ovu molitvu Krunice eli Otac Nebeski, da preko nje pomogne duama. Bojom Ljubavlju saiem srca. Ovo ?inite za svoga Kralja! Sve je to Moje djelo, jer sve Meni pripada! Svima koji mole ovu Krunicu, obe?ajem Milosti! Pokrivam zemlju blagoslovom svojega Oca! Due uprijee pogled u Oca i zavapie! Otac milosr?a i Ljubavi blagoslivlja i ljubi svoju djecu! Po ovoj se Krunici spaavaju due! irite je da Vje?ni Otac spasi svijet!


Na krii?: Vjerujem u Boga Oca...

Na veliko zrno: O?e na...

Na tri mala zrna; tri Zdravo Marije na ?ast Presvetoga Trojstva koje je dalo privilegij Bezgrenom Srcu Marijinu da moli pred nama.

Slava Ocu...


Na veliko zrno:

1. Vje?ni O?e, Sveti O?e, Svemogu?i Vje?ni O?e, po Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrenom Srcu Marijinu molimo Te da po Kriu Sina svoga spasi svijet! O?e, Tvoj je Sin trpio gorku muku u Maslinskom vrtu. Po ovoj Njegovoj Muci molimo Te, O?e, da udijeli svoga Svetog Duha svetom ocu Papi, biskupima, sve?enicima, redovnicima i redovnicama i svima Tebi posve?enima!

Opširnije...