Op?enit ispit savijesti

MOLITVA PRIJE ISPITA SAVJESTI

O?e, evo me pred Tobom. Poalji mi svojega Svetoga Duha da me pou?i kako da se susretnem s Tobom. Neka me Tvoj Duh prosvijetli tako da mi taj susret s Tobom bude na duhovnu obnovu i vje?nu radost. Daj da budem iskren sam prema sebi i ne prikrivam svoje slabosti, nedostatke i grijehe. elim se iskreno pokajati za svoje grijehe, priznati ih i od Tebe primiti otputenje. Slaviti ?u Tvoje Milosr?e i Tvoju vjernost. Amen.

MOJ ODNOS PREMA BOGU

- Vjerujem li iskreno u Trojedinoga Boga (Oca, Sina i Duha Svetoga)?

- Molim li se redovito, iskreno razgovaraju?i s Bogom ili samo traim da mi Bog ispuni elje, moda i sebi?ne?

- Iskazujem li ljubav prema Crkvi time to molim za nju, za Svetoga Oca i sve druge pastire dua da ostanu vjerni pravome nauku?

- Nastojim li dovoljno upoznati svoju vjeru ?itanjem vjerskih knjiga, vjerskoga tiska, sluanjem i razgovorima?

- Izbjegavam li ono to vjeri moe tetiti?

- Jesam li psovao Boga, Majku Boju i svece? Opravdavam li se tvrdnjom da mi je to navika?

- Jesam li redovito iao na svetu misu nedjeljom i zapovijedanim blagdanom?

- Imam li dovoljno potovanja prema Presvetome Sakramentu?

- Je li za mene svaka nedjelja dan Gospodnji ili samo prilika za izlet i ljen?arenje?

- Jesam li moda nepotrebno u nedjelju radio, ono to sam mogao kojim drugim danom?

- Jesam li iao na svetu ispovijed i primio svetu pri?est barem za Uskrs i Boi??

- Jesam li u ispovijedi namjerno preutio neki tei grijeh? Jesam li izvrio pokoru i ivio prema obe?anjima prole ispovijedi?

Opširnije...

Priprema za primanje sakramenta pomirenja

Teina grijeha ovisi o naravi grijeha, ali i o tomu koliko je osoba svjesna da ?ini grijeh te koliko ona svojom voljom pristaje uz njega.

- Da neki grijeh bude smrtan, istovremeno se trae tri uvjeta: Smrtni je grijeh je onaj kojem je objekt teka stvar, u?injen je pri punoj svijesti i slobodnim pristankom.

- Laki se grijeh ?ini kad se u lakoj stvari ne obdrava mjera to je propisuje moralni zakon ili kad se moralni zakon kri u tekoj stvari, ali bez pune svijesti i bez potpunog pristanka.

Za sve nabrojano trudim se u poniznosti to to?nije odrediti koliko puta sam to u?inio (niti umanjuju?i brojku niti je uve?avaju?i, ve? uvijek u dobroj vjeri tee?i istini koja ?e me jedina osloboditi).

Tako?er, trudim se u glavnim to?kama ocrtati prilike u kojima sam po?inio neki grijeh kada u dobroj vjeri ocjenjujem da su okolnosti utjecale na teinu grijeha (jednako paze?i da se ne opravdavam kao i da se pretjerano ne ocrnjujem da bih izazvao dojam kreposti)


I. Deset Bojih zapovijedi

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene.

1. vjerujem li iskreno u Trojedinoga Boga (Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga)

2. nastojim li upoznati bolje svoju vjeru ?itanjem (osobito Sv. Pisma i Katekizma Katoli?ke crkve), sluanjem, razgovorom, izbjegavanjem onoga to vjeri moe koditi

3. jesam li imao hrabrosti priznati se kr?aninom u drutvu i tako se ponaati

Opširnije...