Redovnici o kr?anskoj vjeri

Predrago dijete,

...istine vjere katkada su ugodne ljudskomu duhu, ne samo zato to ih je Bog o?itovao svojom rije?ju i obznanio nam ih po svojoj Crkvi, ve? i zato to ove istine odgovaraju naim eljama i zato to su nam potpuno dostupne, lako ih razumijemo i odgovaraju naim nagnu?ima.

Uzmite, primjerice, ?injenicu da poslije ovoga naeg smrtnog ivota postoji raj. Ovo je istina vjere koja godi mnogima od nas jer nam je ugodna i poeljna. Istinu da je Bog milosrdan najve?i dio ljudi smatra ne?im vrlo dobrim i lako im je tome povjerovati jer nas ?ak i filozofija u?i tome; ona je ugodna i naim sklonostima i naim eljama.

To se, me?utim, ne moe re?i za sve istine nae vjere; razmislite npr. o ?injenici da postoji vje?ni pakao u kojemu zli ispataju kaznu za svoje opa?ine. To je tako?er istina vjere, ali gorka, uasavaju?a, zastrauju?a istina, jedna od onih kojoj nismo spremni povjerovati, osim po sili Boje rije?i.

I sada, najprije ?u re?i to da je ?ista i jednostavna vjera ona kojom vjerujemo istinama vjere, ne mare?i pritom za zadovoljstvo, milinu ili utjehu koja nam od njih moe do?i, ve? isklju?ivo preputanjem naega duha autoritetu Boje rije?i i onome to nam Crkva predlae. Na taj na?in zastrauju?im istinama ne vjerujemo nita manje nego onima koje su nam drage i ugodne. Tada je naa vjera ?ista jer nije zaogrnuta ni?im to nam je drago ili to nam donosi uitak; tada je ona jednostavna jer nije pomijeana ni s kakvim zadovoljstvom naih vlastitih ?ula.

Opširnije...

eni, o postizanju istinske pobonosti i duevnog mira


Gospo?o, bio sam silno obradovan kada sam primio i pro?itao Vae pismo. Volio bih da i moje obraduje Vas i ukloni tjeskobu koja se nastanila u Vaemu duhu nakon naega rastanka. Udostojao se Bog pomo?i mi u tome.
Rekao sam Vam jednom, sje?am se toga vrlo dobro, da sam u Vaoj ivotnoj ispovijedi pronaao sve oznake istinske, valjane i temeljite ispovijedi te da nikada do sada nisam ?uo ni jednu s kojom bih bio tako potpuno zadovoljan. To je iva istina, gospo?o i draga sestro, i budite sigurni da se u ovakvim prilikama koristim vrlo preciznim izrazima.

Ako ste propustili neto spomenuti u svojoj ispovijedi, razmislite jeste li to u?inili sa znanjem i hotimice: u tome slu?aju, bili biste svakako duni ispovjediti se ponovno ako je ono to ste propustili ispovjediti bio smrtni grijeh ili ako ste u taj ?as to smatrali smrtnim grijehom.

Ali ako je posrijedi bio samo laki grijeh, ili ako ga niste ispovjedili zato to ste zaboravili na nj, ili Vam je potpuno i?eznuo iz sje?anja, ne bojte se, draga moja sestro. Tada niste duni - kaem Vam to svjestan opasnosti da ?e mi dua zbog toga moda gorjeti u paklu - ponovno pristupiti ispovijedi, ve? ?e biti dovoljno da s tim upoznate svoga stalnog ispovjednika. Ja Vam jam?im za to.

I opet, ne bojte se to niste bili revni koliko je bilo potrebno za Vau ivotnu ispovijed jer, i opet Vam to vrlo jasno i sa sigurno?u kaem, ako je do toga dolo bez Vae namjere, tada uop?e nema potrebe da ponovno pristupate ispovijedi koja je doista uspjeno obavljena te Vi u toj stvari moete biti posve mirni. Ako, pak, elite razgovarati o tome s ocem rektorom, on ?e Vam kazati isto; takav je, naime, stav svete Majke Crkve.

Opširnije...

Neka bude volja tvoja

Mladoj eni kojoj prije?e da postane redovnica

Gospo?ice, trebali biste se potpuno predati u ruke naega dobrog Boga koji ?e, nakon to udovoljite svojim malenim obvezama vezanim uz Vau pobudu i planove o kojima mi govorite, biti zadovoljan s bilo ?ime to u?inite, pa i s manjim od toga. Rije?ju, morate smo?i hrabrosti i u?initi sve to je u vaoj mo?i da postanete redovnica jer Vam je sam Bog usadio tu elju u srce. Ali ako i poslije svih Vaih nastojanja ne uspijete u tome, ne biste mogli ugoditi naemu Gospodinu vie nego rtvuju?i mu svoju volju, ?uvaju?i svoj duevni mir, poniznost i pobonost i pokoravaju?i se njegovoj boanskoj volji i promislu. Shvatit ?ete to jasno kada, nakon to dadnete sve od sebe, shvatite da Vam se elje ne mogu ispuniti.

Opširnije...