Naša vjera mora biti čista i jednostavna

Redovnici o kršćanskoj vjeri

 

Predrago dijete,

 

...istine vjere katkada su ugodne ljudskomu du­hu, ne samo zato što ih je Bog očitovao svojom riječ­ju i obznanio nam ih po svojoj Crkvi, već i zato što ove istine odgovaraju našim željama i zato što su nam potpuno dostupne, lako ih razumijemo i odgovaraju našim nagnućima.

Uzmite, primjerice, činjenicu da poslije ovoga na­šeg smrtnog života postoji raj. Ovo je istina vjere koja godi mnogima od nas jer nam je ugodna i poželjna. Istinu da je Bog milosrdan najveći dio ljudi smatra nečim vrlo dobrim i lako im je tome povjerovati jer nas čak i filozofija uči tome; ona je ugodna i našim sklono­stima i našim željama.

To se, međutim, ne može reći za sve istine naše vjere; razmislite npr. o činjenici da postoji vječni pa­kao u kojemu zli ispaštaju kaznu za svoje opačine. To je također istina vjere, ali gorka, užasavajuća, zastra­šujuća istina, jedna od onih kojoj nismo spremni po­vjerovati, osim po sili Božje riječi.

I sada, najprije ću reći to da je čista i jednostavna vjera ona kojom vjerujemo istinama vjere, ne mare­ći pritom za zadovoljstvo, milinu ili utjehu koja nam od njih može doći, već isključivo prepuštanjem naše­ga duha autoritetu Božje riječi i onome što nam Crkva predlaže. Na taj način zastrašujućim istinama ne vje­rujemo ništa manje nego onima koje su nam drage i ugodne. Tada je naša vjera čista jer nije zaogrnuta ni­čim što nam je drago ili što nam donosi užitak; tada je ona jednostavna jer nije pomiješana ni s kakvim zado­voljstvom naših vlastitih čula.

Opširnije...

Vršite s radošću volju Božju

Ženi, o postizanju istinske pobožnosti i duševnog mira


     Gospođo, bio sam silno obradovan kada sam primio i pročitao Vaše pismo. Volio bih da i moje obraduje Vas i ukloni tjeskobu koja se nastanila u Vašemu duhu nakon našega rastanka. Udostojao se Bog pomoći mi u tome.
Rekao sam Vam jednom, sjećam se toga vrlo dobro, da sam u Vašoj životnoj ispovijedi pronašao sve oznake istinske, valjane i temeljite ispovijedi te da nikada do sada nisam čuo ni jednu s kojom bih bio tako potpuno zadovoljan. To je živa istina, gospođo i draga sestro, i budite sigurni da se u ovakvim prilikama koristim vrlo preciznim izrazima.

Ako ste propustili nešto spomenuti u svojoj ispovijedi, razmislite jeste li to učinili sa znanjem i hotimice: u tome slučaju, bili biste svakako dužni ispovjediti se ponovno ako je ono što ste propustili ispovjediti bio smrtni grijeh ili ako ste u taj čas to smatrali smrtnim grijehom.

Ali ako je posrijedi bio samo laki grijeh, ili ako ga niste ispovjedili zato što ste zaboravili na nj, ili Vam je potpuno iščeznuo iz sjećanja, ne bojte se, draga moja sestro. Tada niste dužni - kažem Vam to svjestan opasnosti da će mi duša zbog toga možda gorjeti u paklu - ponovno pristupiti ispovijedi, već će biti dovoljno da s tim upoznate svoga stalnog ispovjednika. Ja Vam jamčim za to.

I opet, ne bojte se što niste bili revni koliko je bilo potrebno za Vašu životnu ispovijed jer, i opet Vam to vrlo jasno i sa sigurnošću kažem, ako je do toga došlo bez Vaše namjere, tada uopće nema potrebe da ponovno pristupate ispovijedi koja je doista uspješno obavljena te Vi u toj stvari možete biti posve mirni. Ako, pak, želite razgovarati o tome s ocem rektorom, on će Vam kazati isto; takav je, naime, stav svete Majke Crkve.

Opširnije...

Neka bude volja tvoja

Mladoj ženi kojoj priječe da postane redovnica

 

         Gospođice, trebali biste se potpuno predati u ruke našega do­brog Boga koji će, nakon što udovoljite svojim malenim obvezama vezanim uz Vašu pobudu i planove o kojima mi govorite, biti zadovoljan s bilo čime što uči­nite, pa i s manjim od toga. Riječju, morate smoći hrabrosti i učiniti sve što je u vašoj moći da postanete re­dovnica jer Vam je sam Bog usadio tu želju u srce. Ali ako i poslije svih Vaših nastojanja ne uspijete u tome, ne biste mogli ugoditi našemu Gospodinu više nego žrtvujući mu svoju volju, čuvajući svoj duševni mir, poniznost i pobožnost i pokoravajući se njegovoj bo­žanskoj volji i promislu. Shvatit ćete to jasno kada, na­kon što dadnete sve od sebe, shvatite da Vam se želje ne mogu ispuniti.

Opširnije...