Grb i geslo Bjelovarsko-križevačkog biskupa mons. Vjekoslava Huzjaka

Grb i geslo mons. Vjekoslava Huzjaka

 

GRB I GESLO

prvog Bjelovarsko-križevačkog biskupa

mons. Vjekoslava Huzjaka

 

Grb i geslo mons. Vjekoslava Huzjaka izražavaju s jedne stra­ne kršćanski univerzalizam i spasenjsku stvarnost koju nam je Bog darovao u svojemu Sinu Isusu Kristu, dok s druge strane označavaju ukorijenjenost Crkve u konkretnu povijesnu stvar­nost u kojoj ljudi žive i ostvaruju Božji plan s njima. 

Štit grba podijeljen je u dva dijela, crveni i bijeli. Na crvenom dijelu ističe se drevni znak Krista: stilizirana grčka slova hi i ro, kao početna slova imena - Krist. U vrijeme progona kršćani su se služili tim znakom za međusobno prepoznavanje, dok progonitelji nisu razumjeli o čemu se radi. Bijeli znak Krista označava bjelinu euharistije, u kojoj nam se Krist daje kao hrana za život vječni, u nekrvnoj žrtvi Novog saveza, kao vrhuncu ljubavi Božje prema čovjeku. Crvena boja je boja mučeništva, koje je bilo i ostalo najsjajniji oblik svjedočanstva za Krista i Crkvu.

Na crvenom se polju nalaze i dvije zvijezde, koje su uzete iz grba Grada Križevaca i označuju konkatedralno sjedište nove biskupije.

Na bijelom polju u dnu štita nalazi se stilizirana obrambena kula iz grba Grada Bjelovara i označava sjedište nove bisku­pije, koje se nalazi u Bjelovaru, gradu koji je nastao kao vojno središte u tjeskobnu i tešku vremenu turskih ratova. No kula simbolizira sigurnost i

Opširnije...