Bula o uspostavi Bjelovarsko-križevačke biskupije

BENEDIKT BISKUP, SLUGA SLUGU BOŽJIH

na trajni spomen

 

Bula pape Benedikta XVI. o uspostavi biskupijePotaknut brigom za veće duhovno dobro povjerenih mu vjer­nika, časni naš brat, kardinal Svete Rimske Crkve, Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački, zbog brojnosti stanovnika koji borave na području pod njegovom crkvenom vlašću, zamolio je ovu Apostolsku Stolicu da se izdvajanjem dijela područja od te Nadbiskupije osnuje nova Biskupija. Nakon što smo čuli pozitiv­no mišljenje časnoga brata Marija Roberta Cassarija, naslovnoga nadbiskupa truentinskog i apostolskog nuncija u spomenutom narodu, po savjetu Kongregacije za biskupe smatramo da zaista treba ispuniti upućenu molbu, što će ubuduće zasigurno pridono­siti spasenju duša. Stoga, vrhovnom Našom vlašću, određujemo sljedeće: od Zagrebačke nadbiskupije odvajamo dekanate: Bjelo­varski, Cirkvenski, Čazmanski (osim župe Vrtlinska), Garešnički, Križevački, Vrbovečki i Zelinski te od tako izdvojenih dekanata osnivamo Bjelovarsko-križevačku biskupiju, kojoj sjedište odre­đujemo u gradu Bjelovaru, a ondje postojeću župnu crkvu, po­svećenu Bogu u čast svete Terezije Avilske, uzdižemo na stupanj i dostojanstvo katedralne crkve obvezujući Te da se u njoj, prema pravnoj odredbi, ustanovi kanonički kaptol. K tomu, rektorsku cr­kvu, posvećenu Bogu u čast Svetoga Križa koja se nalazi u gradu Križevcima, urešujemo naslovom i dostojanstvom konkatedralne crkve, sa svim pravima, počastima i povlasticama te dužnostima i obvezama koje pripadaju crkvama te vrste. Nadalje, novu Bjelovarsko-križevačku biskupiju izabiremo za sufragansku Metropolijskoj stolici zagrebačkoj, a njezina biskupa podvrgavamo

Opširnije...

Bula o imenovanju mons. Vjekoslava Huzjaka Bjelovarsko-križevačkim biskupom

BENEDIKT BISKUP, SLUGA SLUGU BOŽJIH

ljubljenom sinu Vjekoslavu Huzjaku

 

Bula o imenovanju mons. Vjekoslava Huzjaka Bjelovarsko-križevačkim biskupomiz klera Crkve Varaždinske, dosadašnjem tajniku Hrvatske biskup­ske konferencije, izabranom biskupu nove Bjelovarsko-križevačke biskupije, pozdrav i apostolski blagoslov. 

Budući da smo Mi, nasljednik blaženoga Petra, Apostolskom konstitucijom »De maiore spirituali bono« u Hrvatskoj istodobno osnovali Bjelovarsko-križevačku biskupiju i odredili da bude sufraganska Metropolijskom sjedištu zagrebačkom, prvo joj je treba­lo odrediti Predstojnika. Nakon što smo čuli mišljenje Kongregaci­je za biskupe, tebe ljubljeni Sine, urešenog potrebnim darovima te iskusnog u crkvenim poslovima, smatramo sposobnim da njome upravljaš. Stoga te, vrhovnom Našom vlašću, imenujemo Bjelovarsko-križevačkim biskupom sa svim pravima i obvezama. Do­puštamo da ređenje primiš od bilo kojeg katoličkog biskupa izvan grada Rima, poštujući liturgijske zakone i s tim da prije toga, pre­ma svetim kanonima, položiš ispovijest katoličke vjere i prisegu vjernosti Nama i Našim nasljednicima. Povjeravamo Ti također da s ovim pismom upoznaš svoj kler i narod te ih potičemo da te s lju­bavlju prihvate i ostanu s tobom povezani. Konačno nastoj, ljublje­ni Sine, ojačan darovima Duha Tješitelja, za povjerene ti vjernike tako se brinuti da oni iz dana u dan rastu u čvrstoj vjeri,

Opširnije...