Biografija biskupa

mons. Vjekoslav Huzjakmons. VJEKOSLAV HUZJAK

Rođen je 25. veljače 1960. godine u Jalžabetu, župa Jalžabet, Zagrebačka nadbi­skupija - sad Varaždinska biskupija, od oca Matije i majke Štefanije, rođene Sović. Ima jednog brata, Josipa, koji je oženjen i ima tri sina.

Osnovnu školu pohađao je u Jalžabetu, a nakon toga, 1975. godine ulazi u Nadbiskupsko dječačko sjemenište na Salati u Zagrebu, gdje završava klasičnu gimnaziju u Interdijecezanskoj srednjoj ško­li za spremanje svećenika 1979. godine. Iste godine odlazi na odsluženje vojnog roka. Godine 1980. stupa u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu i upisuje se na Katolički bo­goslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1986. go­dine, po rukama blagopokojnoga kardinala Franje Kuharica. Do 1991. godine vrši službu kapelana u župi i Hrvatskome na­cionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, a od 1991. do 1993. godine službu upravitelja župe Savica-Šanci u Zagrebu. Prigodom uspostave novih biskupija, Varaždinske i Požeške, 1997. godine, inkardiniran je u kler Varaždinske bi­skupije.

Godine 1993. odlazi na poslijediplomski studij u Rim. Na Papinskomu sveučilištu Gregorijani 1995. godine postiže licencijat iz fundamentalne teologije. Od 1995. do 1999. studira na Papinskome orijentalnom institutu, gdje postiže licencijat iz istočnih crkvenih znanosti, a na istom učilištu 2002. godine postiže doktorat, tezom Teološko-duhovna vizija kulture u nauča­vanju pape Ivana Pavla II. koje se odnosi na kršćanski Istok.

Godine 1999. imenovan je ravnateljem Središnje ustanove Hrvatske biskupske konferencije za uzdržavanje klera i dru­gih crkvenih službenika, zbog čega se prije dovršetka studija

Opširnije...