Liturgijski čitači

Ova je zajednica osnovana 2008. godine. Liturgijski čitač u našoj župnoj zajednici može biti svatko tko je primio sakrament potvrde, te je redovit na sakramentima i dolasku na sv. bogoslužje. Svaki je liturgijski čitač svjestan da je oruđe u božjim rukama i da je naviještati Božju riječ čast i odgovornost. Čitajući biblijski tekst, posuđujemo toga trenutka samom Bogu svoj glas kako bi Riječ doprla do srdaca.

Župni liturgijski čitači znaju svoj redoslijed čitanja i za tu se ulogu pripremaju molitvom.

 

Liturgijski čitač - u službi "Transupstancijacije" riječi

„Čitač kao sakramentalni znak“

Liturgijska služba čitača ili lektora tvori veoma jasan sakramentalni znak. Radi se o stvaranju navještajnoga 'posredništva' između zajednice i Boga koji se objavljuje na liturgijskome mjestu; na onome naime na kojemu Riječ postaje događajem. Naviještati Božju riječ u liturgijskome slavlju znači uprisutniti Krista, odjelotvoriti njegovo vazmeno otajstvo u učinkovitosti naviještanoga. Pokušavajući povući paralelu s euharistijskim slavljem, s pravom se može ustvrditi da služba čitača »po Duhu Svetome ostvaruje 'pretvorbu' riječi života, jer njegova liturgijska služba daje tijelo Božjoj riječi« (M. Paternoster). Zapravo, mislim da bi čitanja u Crkvi izgledala sasvim drukčije kad bi si čitači posvijestili da su oni nositelji Božje riječi, da preko njih zajednica čuje što Bog poručuje čovjeku.

Zato nije dostatno doći tek nekoliko minuta prije liturgijskoga slavlja, gdje će netko (najčešće župnik) odrediti tko će čitati ili biti presretan da ima nekoga tko želi čitati. Čitanje koje treba navijestiti zahtijeva razmatranje i pripremu. I zbog toga je potrebna skupina (liturgijska) ljudi koja će pomoći u pripremanju čitanja. U tome slučaju valja pripaziti i na čitanja djece, jer ona nisu najprikladnija za tu službu. Možda je i to razlog što liturgiji pristupamo na odviše djetinjast način.

Nema nikakve dvojbe da se razmatranje i slušanje Riječi Božje odnosi i na zajednicu vjernika i na zaređene službenike, ali je kao prethodni korak potrebna formacija za službu čitača.

Nije riječ samo o nekome tko dobro čita, već o nekome tko čita na liturgijski način, a to znači da čitač bude uronjen u Riječ, da bude prožet vjerom i odgovornošću za riječ. Da bi se to moglo, uz tehničku i govorničku pripravljenost potrebno je razmatranje i poznavanje konteksta liturgijskoga slavlja.

Čitač je unutar dinamike Riječi

Svojom službom čitač omogućuje drugima posadašnjiti događaj spasenja, kako bi se on u njima ostvario. Odgovornost koja zahtijeva ne samo svijest crkvenosti službe, već i doličnu pripravu za službu čitanja. Prije svega Riječ mora biti usađena u čitača kroz osobno razmatranje, kako bi iz te vertikalne povezanosti mogla biti priopćena, naviještena drugima. Čitač kao nositelj znaka mora biti osposobljen za prenošenje znaka, premda ga ljudski nedostatci mogu spriječiti u djelotvornosti.

Opširnije...

Dodatne informacije