Doa?e je vrijeme i?ekivanja Gospodinova dolaska. Taj dolazak ?ekamo radosno, kakvo obiljeje ima i ovo adventsko vrijeme, kao neposredna priprava i uvod u boi?nu radost. Zato se tre?a nedjelja Doa?a tradicionalno naziva nedjelja Gaudete. "Gaudete" zna?i "RADUJTE SE".

Ovako zapo?inje ?itanje iz poslanice apostola Pavla Filipljanima, gdje im pie: "Radujte se u Gospodinu u svako doba! Radujte se!". Ove nedjelje doputena je rui?asta boja misnice, dok se na ostale nedjelje i dane u Doa?u upotrebljava ljubi?asta.

Radost je temeljna zna?ajka cijeloga Doa?a. I ta adventska radost se sastoji u Gospodnjem dolasku. Utjelovljenje i ro?enje Bogo?ovjeka je neponovljiv i najve?i doga?aj u povijesti ?ovje?anstva. Tu su se susrela i nerazdruivo zauvijek u jednoj osobi spojile dvije naravi: boanska i ljudska. Od tada je jedna, Isusova osoba, Stvoritelj i stvor, Bog i ?ovjek, zaru?nik i zaru?nica.
U Kristovoj ljudskoj naravi je zastupljen cijeli ljudski rod, svi otkupljenici, Crkva sa svima onima koji joj pripadaju. Boi? otkriva svima nama veliku radost: Bog je na Spasitelj. Stoga na ivot, rije?i i djela treba da svjedo?e i drugim ljudima tu radost i?ekivanja Spasitelja koju nosimo u svome srcu.

Zato se Kristu veseli svaka dua i svi otkupljenici zajedno okupljeni u Crkvi koja se osje?a kao Njegova zaru?nica. Njezina je haljina spasenje, njezin plast pravednost, njezin nakit sve ono to joj je dao i daje Zaru?nik. Crkva je ujedno i majka Boje djece koja je sigurna da ?e zemlja, iako jo tako pusta i bezvodna, dati da nikne u njoj poloeno sjeme Bojeg nauka i da donese plodove spasenja svim ljudima.

Da bi Crkva izrazila svu tu svoju Zaru?ni?ku i maj?insku radost, nikad nije imala ljepe i sadrajnije pjesme od hvalospjeva svoje Majke Marije, koja je prva i u najodli?nijoj mjeri otkupljena i ujedno Bogorodica. Ona je prvo Boje stvorenje u novoj eri Kristova spasenja. Marija je oli?je Adventa, nadolog Kraljevstva Bojega. Duh Gospodnji je zahvatio duu i srce, cijelo bi?e Presvete Djevice, kada iznena?ene susretom s Elizabetom, zapjeva svoju zahvalnicu: "Slavi dua moja Gospodina; duh moj kli?e od radosti u Bogu Spasitelju mome, jer milostivo pogleda na neznatnu slubenicu svoju. Gle! Odsad ?e me 'blaenom zvati' svi narataji, jer mi velike stvari u?ini Silni, ?ije je ime sveto, i ?ije se milosr?e protee od koljena do koljena nad onima koji ga tuju." (Lk 1,46-50)

Crkva u "Magnificatu" doivljava samu sebe, a tako i svaki kr?anin. Osje?amo se predmetom Boje brige i ljubavi i to u naem srcu budi veliku radost i neizmjernu zahvalnost.
Stoga ?emo Doa?e proivjeti onako, koliko ga proivimo s Marijom. Gospodin i danas dolazi k nama. I mi moemo uo?iti znakove Njegove nazo?nosti me?u nama ljudima. Da bismo otkrili te znakove Boje prisutnosti i dobrote, moramo biti budni i poput Marije iskrena srca traiti Gospodina.
Radost, molitva, zahvaljivanje su sve sredstva naega sjedinjenja s Bogom i naega posve?enja.
Svetost mora proeti svega ?ovjeka, iznutra i izvana: na duh, duu i tijelo. To je cilj nae priprave za Gospodnji dolazak, da nas na?e besprijekorne i svete. Nije to lak posao. Vjebanje u savrenosti je najtei ljudski posao s kojim se ?ovjek ne moe nikada zadovoljiti i nikad se u njemu smiriti. Ali unato? naoj slabosti i nevjernosti, Bog koji nas poziva na svetost ostaje vjeran i On ?e to djelo svoje milosti i ljubavi u nama u?initi. Vano je samo najtjenje se povezati s Bogom koji nam donosi svoj Mir. I ako taj mir Boji obuzme sve nae bi?e, tada ?emo i mi smireni u Bogu, pridonositi smirenju ljudi koji su oko nas.

To je ve? Advent na djelu. A Bog koji je po?etnik, usavritelj i dovritelj svakoga naega dobra, podrat ?e nas u svakom naem trudu za mir i spasenje ?ovje?anstva. To je pravi smisao naega Doa?a da pomognemo drugima da po nama iz bliega upoznaju Krista, da do?u do Njega i da Ga zavole.